Su ve Sağlık

Suyun Önemi

Su; yaşamın temel ögesi olarak insan vücudundaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların içinde yer alırken ayrıca içinde bulundurduğu elementler ile de sağlığın devamı ve korunmasında da rol oynar. Su içmenin faydaları;

Vücut sıcaklığının ve su dengesinin düzenlenmesini sağlar.
Yediğimiz besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasını kolaylaştırır.
Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin, vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
Açlık hissini azaltır ve bu da kilo kaybına yardımcı olur.
Hücrelerde yaşam ve sağlık için, gerekli biyokimyasal tepkileri oluşturur.
Eklemlerin kayganlığını sağlar.
Ağız, gözler ve burun gibi vücut dokularını nemlendirir.
Cildi güzelleştirir.
Nefes almada oksijeni nemlendirir ve kolay nefes almamıza yardımcı olur.

Doğal Kaynak Suyu Ne Demektir?

Kaynak Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

Günde Ne Kadar Su İçilmelidir?

İnsanların içmeleri gereken su miktarı vücut ağırlığına ve aktivitelerine göre değişmekle birlikte, T.C. Sağlık Bakanlığı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Başkanlığı tarafından vücutta oluşan zararlı maddelerin atımını sağlamak ve vücut sıvı dengesini koruyabilmek için günde 8-10 bardak su tüketilmesi önerilmektedir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nin Mart 2010 tarihli Su için Beslenme Referans Değerleri ile ilgili bilimsel görüşünde; “Su hemen hemen tüm vücut fonksiyonları için gereklidir ve termoregülasyon (vücudun ısı düzenlemesi) için özellikle önemlidir. Vücuttaki su kaybını dengeleyen ve gerekli hidrasyonu sağlayan su tüketimi, sağlık ve yaşam için vazgeçilmezdir.” denilmektedir.

Bu görüşte EFSA, normal aktivite ve sıcaklık koşullarında yetişkin bir kadın için günde 2 litre, yetişkin bir erkek için ise günde 2,5 litre su tüketimini önermektedir. EFSA, katı yiyecekler ile bu ihtiyacın sadece %20 sinin karşılanabileceğini söylemektedir.

pH ne demek?

pH, bir sıvının asidik veya bazlığını gösteren (H+ iyonları ile OH- OH- iyonları miktarıyla ölçülen)bir ölçü birimidir. pH değeri 0 ile 14 sayıları arasında değerlendirilir. ph”ın 7 oluşu nötr olarak değerlendirilir 7 ph”ın altında kalan sular asidik 7 nin üzerindeki sular ise bazik olarak değerlendirilir.
Doğal Kaynak Sularında yönetmelik pH 6,5–9,5 arasında olmasını uygun görmektedir.

Suyun Sertlik Derecesinin Anlamı

Bir miktar asidik olan yağmur ve kar sularının kaya ve toprak katmanlarından geçerken kayalardaki ve topraktaki kalsiyum karbonatı çözerler. İşte bu çözülmüş kalsiyum karbonatı taşıyan sulara içerisindeki kalsiyum karbonat miktarına göre yumuşak veya sert su denilir.

Bir suyun sertlik derecesi sudaki kalsiyum karbonat miktarına bağlıdır. Yağmur ve kar suları sadece kalsiyum karbonatı çözmez. Magnezyum sulfat, klorid, asit silisit tuzu ve demirden de etkilenir ve bu maddeleri de taşır. Ancak, çözülmüş haldeki kalsiyum karbonat bir suyun sertliğine en fazla katkı yapan bileşendir. Suyun sertliğinin sağlık üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur ancak ülkemizde içimi hoş olan sular, daha çok yumuşak sulardır. Sudaki sertlik Fr ile tanımlanır ve bu tanıma göre;

Ambalajlanmış suyu hangi şartlarda saklamalıyız?

Serin(5-15 derece), karanlık (güneş ışığından uzak) ve kuru (%50 nemden az) bir yerde saklamalıdır. Ayrıca özellikle kimyasallar, deterjanlar, temizlik maddeleri, benzin ve bunun gibi maddelerden mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır. Çünkü su bizim çevrede algılayamadığımız kokuları dahi yavaşça kendisine çekme özelliğini taşır.
Depolama ve saklama esnasında uygun ortam koşulları (temiz, kuru, kokusuz, güneş görmeyen) sağlanmaz ise ilerleyen günlerde suyun bozulması söz konusu olacaktır.

Menü